Viderefører kompensasjonsordningen for husholdningskunder

10.04.2022

Eidsiva Bioenergi innførte i desember en egen kompensasjonsordning for våre fjernvarmekunder. Nå viderefører vi kompensasjonsordningen for husholdningskunder. Kompensasjonen dekkes av Eidsiva Bioenergi.

Viderefører kompensasjonsordningen for husholdningskunder

Kompensasjonen vil fra 01.04.2022 være som følger for våre husholdningskunder:*

Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område (NO1) er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, får du kompensasjon.

Vi trekker fra 80 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks mva. på "Nord Pool spot"-elementet. Kompensasjonsbeløpet blir spesifisert som fradrag på fakturaen. Vi benytter gjennomsnittspris månedsspot fra Nord Pool som grunnlag for kompensasjonen.

*Vi definerer husholdningskunder som alle privatkunder samt alle sameier og borettslag, organisasjonsnummer som har næringskode 00.100 (husholdninger), 68.201 (borettslag) eller 97.000 (lønnet arbeid i private husholdninger).

Har du ikke fått husholdningskompensasjon, men mener du er husholdningskunde kan du ta kontakt på bioenergi@eidsivaenergi.no

Les også nyhetsmelding om kompensasjonsordningen, publisert 22.12.2021.

For ytterligere informasjon:
Tore Dugstad, leder Utvikling tore.dugstad@eidsiva.no