Viderefører kompensasjonsordningen for husholdningskunder

10.04.2022

Eidsiva Bioenergi innførte i desember en egen kompensasjonsordning for våre fjernvarmekunder. Nå viderefører vi kompensasjonsordningen for husholdningskunder. Kompensasjonen dekkes av Eidsiva Bioenergi.

Radiator i stue

Kompensasjonen vil fra 01.04.2022 være som følger for våre husholdningskunder:*

Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område (NO1) er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, får du kompensasjon.

Vi trekker fra 80 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks mva. på "Nord Pool spot"-elementet. Kompensasjonsbeløpet blir spesifisert som fradrag på fakturaen. Vi benytter gjennomsnittspris månedsspot fra Nord Pool som grunnlag for kompensasjonen.

*Vi definerer husholdningskunder som alle privatkunder samt alle sameier og borettslag, organisasjonsnummer som har næringskode 00.100 (husholdninger), 68.201 (borettslag) eller 97.000 (lønnet arbeid i private husholdninger).

Har du ikke fått husholdningskompensasjon, men mener du er husholdningskunde kan du ta kontakt på bioenergi@eidsivaenergi.no

Les også nyhetsmelding om kompensasjonsordningen, publisert 22.12.2021.

For ytterligere informasjon:
Tore Dugstad, leder Utvikling tore.dugstad@eidsiva.no