Eidsiva Bioenergi vant kontrakt på 350 millioner

25.11.2019

Eidsiva Bioenergi har inngått en niårig avtale med Innlandets fem interkommunale avfallsselskap om mottak og behandling av restavfall. Energiråstoffet beholdes dermed i Innlandet og blir til ny og nyttig fjernvarme på Trehørningen energisentral i Hamar kommune.

Eidsiva Bioenergi vant kontrakt på 350 millioner

Energien som er i restavfallet folk kaster hjemme, kan gi mye varme og strøm. Eidsiva vil motta restavfall som er et energiråstoff fra 250 000 innbyggere i Midt-Gudbrandsdalen, Lillehammer, Gjøvik, Toten, Land, Hedmarken og Sør-Østerdal. Avtalen er vunnet i konkurranse med flere energiselskap. 

-Det var flere tilbydere. Beste tilbud fikk vi fra Eidsiva Bioenergi. Dermed vil restavfallet fortsatt gi både varme og strøm i samme regionen som det samles inn. Dette sier administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula IKS. 

For å få stort volum, og sikre best mulig miljøvennlig behandling og pris, gikk fem interkommunale avfallsselskap i Innlandet sammen i vår om å finne mottaker av restavfallet selskapene tar imot fra innbyggerne. Anbudet til Sirkula, Horisont, GLØR, SØIR og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap ble vektet med 35 prosent på miljøvennlig behandling og 65 prosent på kostnad. 

-Energiutnyttelsen av restavfallet hos Eidsiva på Trehørningen sparer samfunnet betydelige CO2utslipp årlig, kontra å bruke strøm eller olje til oppvarming. Vi er glade og stolte over avtalen. Den har gitt oss fornyet tillitt til å utnytte restavfallet til noe nytt og nyttig. Alternativet ville være å frakte dette med lastebiler ut av regionen. Det ville ført til betydelig større klimaavtrykk som resultat, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke. 

Eidsiva har siden anlegget på Trehørningen ved Hamar stod klart i 2011, vært mottaker av restavfallet fra fire av selskapene. Det å ha Eidsiva Bioenergi som regional mottaker har gjort at avfallsselskapene har kunnet samarbeide om transport mellom andre anlegg som tar imot andre typer avfall. Mjøsanlegget på Lillehammer tar imot matavfall fra alle, og trevirke sendes til Eidsiva i Elverum og Gjøvik. Det gjør at bilene har kunnet ta med lass også på retur. 

Halvparten av energien som tas ut av restavfallet på anlegget på Trehørningen varmer opp vann i fjernvarmenettet som brukes både til oppvarming i bygg og varmtvann.  Mottakere av denne energien er i dag bl.a.  Ankerskogen svømmehall, Hamar kulturhus, Hamar rådhus, og blokker og borettslag i Hamar by.

En fjerdedel av energien fra restavfallet blir til strøm som sendes på nettet. Til sammen utvinnes omtrent 230 GWh av restavfallet, noe som kan dekke det årlige strømforbruket til ca. 15 000 eneboliger. Den siste fjerdedelen av energien som hentes ut av restavfallet på Trehørningen, er damp. Dette bruke naboen Norsk Protein for å dekke sitt energibehov.

 

Fakta om avtalen

Selskapene bak det felles anbudet, med eierkommuner i parentes:

•             Sirkula IKS (Ringsaker, Hamar, Stange, Løten)

•             Horisont IKS (Gjøvik, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land)

•             GLØR IKS (Lillehammer, Gausdal, Øyer),

•             SØIR IKS (Elverum, Trysil, Åmot)

•             Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (Ringebu, Sør-Fron, Nord- Fron)

 Kontaktpersoner

•             Eidsiva Bioenergi: Daglig leder Ola Børke, tlf.: 95981276

•             Sirkula IKS: Administrerende direktør Grethe Olsbye, tlf.: 916 89 824 

 

Foto, fra venstre: 

Direktør Stein Giæver Horisont IKS, daglig leder Inge Morten Haave i GLØR IKS, daglig leder Bjørn Erik Jønsberg i SØIR IKS, direktør Ola Børke i Eidsiva Bioenergi, direktør Grethe Olsbye i Sirkula IKS