Priser 2021

03.01.2021
 
Eidsiva Bioenergi reduserer effektleddet for sine kunder med virkning fra 1. januar 2021.
Priser 2021

Etter et år med historiske lave energipriser, velger Eidsiva Bioenergi å redusere effektleddet i sin fjernvarmepris med gjennomsnittlig 15% for 2021. Fjernvarmeprisen vil derfor fortsette å være svært konkurransedyktig mot andre energikilder for oppvarming av bygg.

Likeså reduseres elsertifikatet for 2021, mens Stortinget har besluttet at elavgiften til staten øker fra 16,13 øre/kWh til 16,69 øre/kWh.

Se våre priser og tariffer