Ledig stilling

Vi forsyner 10 byer og tettsteder i Innlandet og Viken med fornybar energi basert på lokalt råstoff som ellers ville gått tapt, og vi er med på å gjøre samfunnet mer ressurseffektivt og miljøvennlig.

Vi har ledig stilling som Business Controller!

En arbeider med hjelm som peker

Vil du være med å støtte vår operative virksomhet? Vi søker Business Controller

Vi styrker oss innen økonomi- og virksomhetsstyring, og ser etter deg som ønsker å jobbe i en industriell virksomhet der du vil være et bindeledd mellom konsernets regnskapsavdeling, vår operative virksomhet og selskapets ledelse.  

Vi skal med vår sterke fagkompetanse bygge videre på kjernevirksomhetens fornybare energiløsninger. Samtidig øker vi satsningen på innovasjon og forretningsutvikling med mål om å være en drivkraft innen sirkulærøkonomi. Vi skal sikre lønnsomhet for virksomheten, og en forutsetning for å lykkes er blant annet en dreining der bærekraft (ESG) blir en integrert del av vår økonomi- og virksomhetsstyring. I dette arbeidet vil du bli en verdifull støttespiller og bidra aktivt i vår videre utvikling.

Som business controller vil du få god oversikt over hele virksomheten. Du vil støtte alle ledd i verdikjeden, med spesielt fokus på regnskap og beslutningsstøtte tilknyttet vår investeringsportefølje og forvaltning av anleggsverdier. Du får muligheten til å jobbe med et bredt felt av fagområder sammen med dyktige kolleger; fra bærekraftsarbeid (ESG), taksonomi, sirkulærøkonomi og strategi, til regnskap og forretningsstøtteverktøy. 

Søknadsfrist: 03.01.2023

Les mer om stillingen og søk her