Ledige stillinger

I Eidsiva Bioenergi utvikler vi og produserer fornybare energiløsninger som samfunnet trenger for fremtiden. Vi tar vare på ressursene våre, og utnytter restavfall og naturprodukter som ikke har noen alternativ verdi. Men likevel; det viktigste råstoffet er folka våre!  

Bli med inn i varmen! 

Ledige stillinger

Salgskoordinator

Vil du være med å støtte vår operative virksomhet? Vi søker salgskoordinator! I denne rollen vil du være ansvarlig for avregningsprosessen for våre kunder og være deres første kontaktpunkt i møte med selskapet. Du vil få god oversikt over hele virksomheten vår, og støtte alle ledd i verdikjeden, med spesielt fokus på å sikre salgsinntektene. Du vil få muligheten til å jobbe med et bredt felt av fagområder sammen med dyktige kollegaer, alt fra bærekraftsarbeid (ESG), sirkulærøkonomi og digitalisering.

Som salgskoordinator vil du bli en verdifull støttespiller og aktivt bidra i forvaltningen av våre kunder og vår videre utvikling.

Søknadsfrist: 04.06.2023

Les mer om stillingen og søk her 

 

Driftsoperatør, Hamar

Trehørningen Energisentral er et moderne prosessanlegg som gjenvinner restavfall til energi. Gjennom prosessen renses avgassene for miljøgifter, mens overskuddsenergien brukes til å produsere fjernvarme til Hamar by, damp til Biosirk og elektrisitet via en dampturbin. Anlegget mottar årlig rundt 80 000 tonn avfall fra husholdning og næring, og produserer 220 GWh energi. Vi søker nå en driftsoperatør til å være med på laget vårt i Eidsiva Bioenergi.

Som driftsoperatør vil du inngå i et team og jobbe i en skiftordning. Skiftordningen utgjør 33,6 (6-skift) timer/uke fordelt til formiddag, kveld og natt med påfølgende friperiode. Driftsoperatørene har ansvar for kontinuerlig drift og vedlikehold av anlegget og fjernvarmenettet gjennom hele året, kun avbrutt av revisjonsperioder. Stillingene utgjør kjernen i den daglige driften, med overvåkning og kontroll av avfallsforbrenningsanlegget med alle tilhørende prosesser og utstyr.

Søknadsfrist: 04.06.2023

Les mer om stillingen og søk her