Eidsiva Bioenergi kjøper Mistberget Biovarme på Råholt

12.07.2021

Eidsiva Bioenergi kjøper fjernvarmeleverandøren Mistberget Biovarme AS. Mistberget Biovarme leverer fjernvarme til leiligheter, næringsbygg og offentlige bygg på Råholt i Eidsvoll kommune. Oppkjøpet styrker med dette Eidsiva Bioenergi sin posisjon som et av Norges største fjernvarmeselskap.

Eidsiva Bioenergi kjøper Mistberget Biovarme på Råholt

- Kjøpet av Mistberget Biovarme AS gir Eidsiva tilgang til et spennende vekstområde. Vi ser frem til å utvikle fjernvarmen på Råholt videre i tett samarbeid med Trond Hammeren. Han har bygd opp Mistberget Biovarme over mange år, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke.

Eidsiva Bioenergi er et av de største fjernvarmeselskapene i Norge. Selskapet har i dag virksomhet på 9 ulike lokasjoner i Innlandet fylke. Transaksjonen sikrer Eidsiva 100% eierskap i Mistberget Biovarme AS og fjernvarmesystemet i Råholt i Eidsvoll kommune.

Mistberget Biovarme har siden 2009 levert fjernvarme på Råholt, og nye rørstrekk og kunder er jevnlig kommet til. Fjernvarmen på Råholt er basert på fyring med skogsflis fra Eidsvoll og nabokommunene. Området er blant de beste i landet på andel fornybar energi. Flisleveransene til fjernvarmen er lokalt råstoff fra Eidsvoll og nabokommunene.

- Råholt er et område i god utvikling. Konsesjonsområdet har en betydelig størrelse og ligger strategisk godt plassert i forhold til Eidsivas øvrige bioenergivirksomhet i Innlandet. Slik sett er dette en viktig investering for Eidsiva Bioenergi, sier Børke.

Det at et så solid og kompetent firma som Eidsiva vil kjøpe virksomheten er vi veldig godt fornøyd med. Det viser at vi har gjort en del riktige grep for å sikre fornybar og kortreist energi. Det er også bra for våre kunder som vi har et godt og nært forhold til. Dette sier Trond Hammeren, tidligere eier av Mistberget Biovarme AS.

I år vil det bli produsert cirka 9 GWh med varme levert til 22 kundesentraler på Råholt.

Hammeren berømmer samarbeidet og innsatsen til mange lokale firmaer som har deltatt i byggevirksomhet og drift av fjernvarme på Råholt. Og ikke minst Eidsvoll kommune som både er viktigste kunde og som aktivt har ønsket fjernvarme og ivaretatt det i plansammenheng.

- Under salgsprosessen har vi hatt veldig god hjelp av EY Corporate Finance (tidligere Ernst & Young) og SANDS Advokatfirma. Dette sikret en god og ryddig salgsprosess. Samtidig har vi kunnet konsentrere oss om å drive fjernvarmevirksomheten, sier Hammeren, som nå blir tilknyttet Eidsiva Bioenergi. Hammeren skal arbeide med videre utvikling på Råholt og som flisleverandør gjennom sitt firma Varmeutvikling AS.

Eidsiva Bioenergi har siden oppstarten i 2008 utviklet seg til å bli Norges tredje største fjernvarmeselskap, med rundt 450 GWh i energileveranser i 2021. Denne satsingen har vært svært viktig for lokale klimamål og har faset ut betydelige mengder fossile brensler. I tillegg frigjør fjernvarme mye elektrisk kapasitet som reduserer samfunnets investeringer i kraftnettet og frigjør elektrisitet til bedre formål enn oppvarming, for eksempel elbillading.

Med Investeringen i Mistberget Biovarme AS etablerer Eidsiva Bioenergi for første gang aktivitet utenfor Innlandet fylke. «Dette er i tråd Eidsiva sin strategi, der vi ønsker å vokse videre med fokus på vår kjernekompetanse som er fjernvarmeleveranse basert på kortreist fornybar bioenergi» sier Børke

Eidsiva Bioenergi er et heleid selskap i Eidsivakonsernet.

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Gjennom datterselskapene Elvia AS, Eidsiva Bioenergi AS og Eidsiva Bredbånd AS leverer Eidsivakonsernet samfunnskritisk infrastruktur. Konsernet har 1 165 medarbeidere fordelt på datterselskapene og morselskapet.

Eidsiva Energi AS eies av Oslo kommune via Hafslund Eco, Innlandet energi holding og Åmot kommune.

Fakta om Eidsiva Bioenergi

• 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS

• Tredje største fjernvarmselskap i Norge med årlig leveranse på ca. 450 GWh per år

• Hovedkontor på Gjøvik og fjernvarmeleveranser på ni ulike steder i Innlandet

• Om lag 60 ansatte

For ytterligere informasjon:

Ola Børke, direktør Eidsiva Bioenergi – 959 81 276

Trond Hammeren, Mistberget Fjernvarme AS – 906 06 365