Innfører egen kompensasjonsordning for fjernvarmekunder

22.12.2021 oppdatert 14.01.2022

Eidsiva Bioenergi innfører kompensasjonsordning til sine kunder, med bakgrunn i regjeringens kompensasjonsordning til privatkunder. Kompensasjonen dekkes av Eidsiva Bioenergi.

Eidsiva bioenergi bygg

- Strømprisene er høye. I Eidsiva Bioenergi bryr vi oss om alle kundene våre, inkludert lokalt næringsliv, og innfører derfor prisregulering til våre kunder, sier direktør i Eidsiva Bioenergi, Marit Storvik.

Fjernvarme er et supplement som blir stadig viktigere i fremtidens energimarked og i elektrifiseringen av Norge. For å understreke dette gir Eidsiva Bioenergi kompensasjon til følgende kunder; private, sameier, borettslag, fritidsboliger og næringskunder.

- Fornybar fjernvarme basert på lokale ressurser, skal over tid være det beste og rimeligste alternativet for våre kunder. Eidsiva Bioenergi vil aktivt jobbe for en fremtidig prismodell som sikrer konkurransekraften til fjernvarme over tid, avslutter Storvik.  

Prisreguleringen i Eidsiva Bioenergi vil være som følger:

Husholdningskunder

Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område (NO1) er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, får du kompensasjon.

Vi trekker fra 80 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks mva. på "Nord Pool spot"-elementet. Kompensasjonsbeløpet blir spesifisert som fradrag på fakturaen. Kompensasjonsordningen for husholdningskunder gjelder i perioden 01.01.2022-31.03.2022 for husholdningskunder. 

I perioden 01.12.2021-01.01.2022 ga vi følgende kompensasjon for husholdningskunder: 55 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks mva. på "Nord Pool spot"-elementet.

Se NVE sine nettsider for mer informasjon. 

Næringskunder

Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område (NO1) er mer enn 90 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, får du kompensasjon.

Vi trekker fra 50 % av kostnadene over 90 øre per kWh eks mva. på "Nord Pool spot"-elementet. Kompensasjonsbeløpet blir spesifisert som fradrag på fakturaen. Kompensasjonsordningen for næringskunder gjelder i perioden 01.01.2022-31.03.2022 for næringskunder.

Vi benytter gjennomsnittspris månedsspot fra Nord Pool som grunnlag for kompensasjonen.

*Prisreguleringen gjelder ikke kunder med fastprisavtale.

For ytterligere informasjon:
Tore Dugstad, leder Utvikling tore.dugstad@eidsiva.no

Vi definerer husholdningskunder som alle privatkunder samt alle sameier og borettslag, organisasjonsnummer som har næringskode 00.100 (husholdninger), 68.201 (borettslag) eller 97.000 (lønnet arbeid i private husholdninger). Har du ikke fått husholdningskompensasjon, men mener du er husholdningskunde kan du ta kontakt på bioenergi@eidsivaenergi.no