Informasjon om regjeringens energitilskuddsordning

24.11.2022

Regjeringen har innført en strømstøtteordning for bedrifter. Ordningen håndteres av Enova og din bedrift kan ha rett på støtte. 

Informasjon om regjeringens energitilskuddsordning

Dette noe den enkelte bedrift selv må vurdere, og artikkelen under er ment som informasjon og tips dere kan undersøke nærmere. 

Les mer om regjeringens energitilskuddsordning