Høye strømpriser påvirker også fjernvarmeprisen

05.10.2021

Vi går fra et år med rekordlave priser til et år med høye priser. Det forventes betydelig høyere strømpriser enn normalt gjennom vinteren 2021/2022, og Nord pool spot-elementet påvirker også fjernvarmeprisen. 

Høye strømpriser påvirker også fjernvarmeprisen

I de kommende månedene forventes en prisøkning på minimum 60 % sammenlignet med gjennomsnittsprisen de fire siste årene. Fjernvarmeprisen er imidlertid lavere enn sammenlignbar strømpris. Les mer om dette på våre nettsider.

Vi anbefaler våre kunder å ta høyde for økte utgifter samt følge våre tips:

  • Logg gjerne inn på Min side for å følge med på energiforbruket time for time.
  • Reduser forbruket ved å senke temperaturen.
  • Begrens oppvarming av rom du ikke bruker
  • Reduser bruk av varmtvannet
  • Anbefaler kort og effektiv lufting


Betalingsavtale
Dersom du får problemer med å betale fjernvarmefakturaen i vinter kan du ta kontakt med oss på bioenergi@eidsivaenergi.no, så kan vi hjelpe deg med å evt. opprette en betalingsavtale.