Helseforetakene har inngått avtale om å kjøpe grønn gjenvunnet energi

30.01.2023

Eidsiva Bioenergi AS har inngått ny avtale om levering av gjenvinningskraft (el-kraft) som produseres i dampturbinene ved anleggene på Trehørningen og Elverum ORC.

 

 

Helseforetakene har inngått avtale om å kjøpe grønn gjenvunnet energi

Det produseres årlig cirka 30 GWh med elektrisitet som mates inn i kraftnettet, og kunden som er kjøper av denne kraften er Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Avtalen har en varighet på tre år med virkning fra 01.01.2023.

Helseforetakene inngår med dette en avtale om å kjøpe kraft produsert av gjenvunnet varme, hvor begge parter får en økonomisk og miljømessig gevinst.

Elektrisk kraft som produseres i et forbrenningsanlegg er fritatt forbruksavgift så lenge kraften leveres direkte til en sluttkunde, og det utstedes opprinnelsesgaranti på kraften. Dette medfører at Eidsiva Bioenergi beholder mye av forbruksavgiften som kunden ellers ville betalt til staten gjennom denne avtalen, og kunden får en noe gunstigere pris enn hva de ellers ville ha betalt. 

Det er videre inngått avtaler med Kinect Energy om balanseansvar, sikkerhetstillelse, spotanmelding, avregning og rapportering mot kraftmarkedet, slik at vi får månedlig oppgjør for elektrisiteten som produseres i henhold til spotpris NO1 time for time.