Fra videregående til Trehørningen

04.06.2021

Lærlingordningen vi har i Eidsiva tilbyr unge en vei inn i yrkeslivet gjennom profesjonell veiledning og oppfølging. Lærlingene som kommer til oss er en viktig ressurs for å sikre god utvikling og drift til selskapet vårt, som er i kontinuerlig utvikling og med behov for å sikre tilførsel av kompetanse.

 

Fra videregående til Trehørningen

Truls Wedvik Larssen begynte som lærling i Eidsiva Bioenergi i 2018, etter læretiden på 1 ½ år dukket muligheten om fast ansettelse opp.

- Det har ikke alltid vært åpenbart at det var dette jeg ville drive med. Jeg begynte på teknikk og industriell produksjon på videregående, men tok så et kryssløp over til automasjon. Bestefaren min jobbet som teknisk sjef og alt mulig-mann på Hamar Bryggeri, og det var sånn jeg fikk øynene opp for faget. Jeg leste meg opp på nettet, og fant ut at automasjon – det vil jeg drive med. Etter videregående søkte jeg meg inn på lærlingplass hos Eidsiva Bioenergi på Trehørningen, og den fikk jeg, forteller Truls.

Under læretiden

Gjennom løpet som lærling blir den enkelte lærling godt ivaretatt gjennom oppfølging og veiledning innen sitt fagområde.

- Det ble godt tilrettelagt for meg under læretiden. Jobben – den måtte jeg gjøre selv. Men det, kombinert med jevnlige samtaler om utvikling og kompetanse opp mot læreplan, og i tillegg oppfølging fra leder og andre fagarbeidere utgjorde i sum at jeg følte meg godt rustet når tiden var inne for fagprøven, forklarer Truls.

Godt arbeid og gode resultater

På samme tid som Truls sin læretid var over, ble det utlyst ledige stillinger på Trehørningen energisentral. Truls ble anbefalt av sin leder til å søke, og han ble – etter en rekrutteringsprosess - tilbudt fast jobb som driftsoperatør.  

- Nå jobber jeg som driftsoperatør, hvor jeg både drifter og kjører anlegget, og dermed sørger for god og stabil drift og flyt med fjernvarme til Hamar og omegn. I hverdagen jobber jeg med alt fra enkle oppgaver, til større prosjekter hvor jeg bidrar med det jeg kan. Jeg vet at jeg jobber i et selskap i vekst, hvor det skjer mye. For meg som har klare mål om å jobbe mer rendyrket med automasjon er det godt å vite at det finnes muligheter til vekst og utvikling også for ansatte, sier Truls.

Vi sørger for at du er på

Truls er en av mange som har fullført sin læretid i Eidsiva-konsernet. I 2020 hadde vi 18 lærlinger fordelt på ulike selskap og fagområder. Dette, i tillegg til 10 traineer og nærmere 1200 ansatte utgjør Eidsiva-konsernet, og vi sørger for at samfunnet og du er på gjennom våre forretningsområder innen strømnett, fiber og fjernvarme.