En stor dag for Eidsiva Bioenergi

02.11.2021

Ordfører i Kongsvinger, Eli Watne, fikk det store oppdraget av å klippe over flisbåndet foran porten til den nye varmesentralen på Kongsvinger. Med det ble Kongsvinger varmesentral erklært offisielt åpnet!

To menn holder et bånd som en dame klipper over

Til stede på åpningen var driftsledere og ledergruppen i Eidsiva Bioenergi, representanter fra Kongsvinger Kommune, entreprenører og leverandører som har vært med i byggingen av anlegget og representanter fra morselskapet med konsernsjef Øistein Andresen i spissen.

Påtroppende direktør Marit Storvik ønsket velkommen til alle oppmøtte, med påfølgende omvisning på anlegget, lunsj og gratulasjoner. En spesielt stor takk ble rettet til driftsleder Ove Heimnes, som har vært prosjektleder for byggingen av anlegget.

Varmesentralens funksjon

Fjernvarme er varmeenergi som fraktes til våre kunder gjennom rør i bakken. I våre fjernvarmeanlegg er det hovedsakelig 3 deler: forbrenningsanlegg, fjernvarmenett og kundens anlegg.

På forbrenningsanlegget i Kongsvinger skal det brukes rivningsvirke og returtre for å skape energi. Kort fortalt innebærer det at trehus som blir revet, gamle skap, trematerialer etter oppussing med mer, kvernes til flis og havner i vår forbrenningsovn. På denne måten bruker man kortreist råstoff som ikke har alternative bruksområder til å lage grønn energi. Kongsvingers ordfører understreket også at fjernvarmen er et viktig bidrag i kommunens klimaplan, og at den er et viktig bidrag i elektrifiseringen av Norge.

Energien som kommer ut fra dette brukes til å  varme opp vann som sendes til fjernvarmekundene. Returtreet som brukes på Kongsvinger er levert av GIR, Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap, som igjen har fått trematerialene levert til sine gjenvinningsstasjoner fra innbyggerne. 

Energien

Ved full drift vil den nye ovnen levere en effekt  på 8 MW – 8000 kilowatt. Gjennom et år vil anlegget produsere en energimengde på opp mot 30 GWh, denne energien skal varme opp  offentlige bygg ,forretningsbygg,  og leiligheter i Kongsvinger sentrum. Kongsvinger varmesentral legger grunnlag for ytterligere vekst for fjernvarmen i Kongsvinger, hvor det er etablert et bredt fjernvarmenett med omtrent 700. 000 liter vann som sirkulerer. 

Til venstre driftsleder og prosjektleder Ove Heimnes og konsernsjef Øistein Andresen foran Kongsvinger Varmesentral.

Til venstre driftsleder og prosjektleder Ove Heimnes og konsernsjef Øistein Andresen foran Kongsvinger Varmesentral.