Eidsivas årsrapport ute i banebrytende web-løsning

11.05.2022

I dag lanseres Eidsiva-konsernets årsrapport i en svært brukervennlig «scrollytelling-løsning». Vår rolle i det grønne skiftet har aldri vært lettere å navigere seg gjennom og bli engasjert og inspirert av.

Eidsivas årsrapport ute i banebrytende web-løsning

- Eidsiva spiller en stadig viktigere rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og de mange eksemplene på dette fra året som gikk, ønsker vi at flest mulig skal få med seg. Derfor har vi i år satset på en helt ny publiseringsløsning som vi tror vil gjøre at mange flere enn vanlig faktisk vil lese seg gjennom artiklene, sier kommunikasjonsdirektør Nils Kristian Myhre i Eidsiva.

Les års- og samfunnsrapporten.

«Scrollytelling», kombinasjonen av "scrolling" og "storytelling", er en måte å dynamisk fortelle multimediehistorier som utspiller seg mens du blar. «Scrollytelling» er en god måte å engasjere og aktivt holde publikum "i kontakt" med historiene som presenteres ved bruk av tekst, bilder, filmer, infografikk etc.

Eksempler på historier du kan få med deg i den ferske årsrapporten er at nettselskapet Elvia forsterker og utvider strømnettet for å tilrettelegge for elektrifiseringen. Bredbånd kobler stadig opp nye kunder til fibernettet og at Bioenergi er en viktig del av løsningen for både energi og klimautfordringene. Og alt skal gjøres innenfor rammen av en bærekraftig og ansvarlig utvikling. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å nå målene innenfor vår ambisiøse bærekraftplan.

I 2021 gjennomførte vi en omfattende kartlegging av materialbruk i konsernets verdikjeder med sikte på å redusere bruk av klima- og miljøbelastende materialer og materialer det er eller vil bli knapphet på. Dette arbeidet gir oss viktig kunnskap for å være en ansvarlig leverandørutfordrer og pådriver for samarbeid.

Eidsivas viktigste ressurser for å bidra til omstillingen til et bærekraftig samfunn er uten tvil våre medarbeidere. Vi tatt i bruk et nytt spillbasert opplæringsverktøy med skreddersydd innhold rettet mot bærekraft i Eidsiva. Vi kan være stolte over den jobben vi gjør, men også ydmyke over den rollen vi forventes å spille i det grønne skiftet framover.

Års- og samfunnsrapporten er utviklet av Spire kommunikasjon i VEV - en norskutviklet designplattform.

Årsrapporten linker også opp flere andre ferske rapporter fra Eidsiva-konsernet: Finansiell årsrapport, Bærekraftrapport, ARP-rapport, og Green Finance-rapport.

God lesning!