Eidsiva med ny logo

20.08.2021

Eidsivas nye logo er startpunktet for å utvikle infrastruktur og nye bærekraftige løsninger for samfunnet.

Eidsiva med ny logo

 

- Eidsiva har gjennomgått store endringer de to siste årene, og vi skal både internt og eksternt tydeliggjøre Eidsiva som et ledende og bærekraftig infrastrukturkonsern på Østlandet, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunn, Nils Kristian Myhre.

Etter salget av strømselskapet Innlandskraft, og sammenslåingen med Hafslund Eco, er Eidsiva gått fra å være et energikonsern til å bli et stort infrastrukturkonsern, som eier landets største nettselskap Elvia, fjernvarmeselskapet Eidsiva Bioenergi, og Eidsiva Bredbånd.

- I over ti år har Eidsivas kjennetegn vært en turbin. Den nye visuelle profilen vil speile dagens strategi og forretningsområder, og bli felles for morselskapet/ konsernet og virksomhetene Bioenergi og Bredbånd. Den nye logoen skal være kjennemerket for hele selskapets visjon: Drivkraft for nye muligheter, sier Myhre.

I tillegg vil nettselskapet Elvia, i tråd med regulatoriske krav, ha egen logo som visuelt skiller seg fra resten av Eidsiva-konsernet.

Omprofileringen vil skje gradvis, og i tråd med Eidsivas bærekraftprofil.

- Vårt fokus på bærekraft vil påvirke tempoet på omprofileringen. De mest synlige flatene vil få en umiddelbar endring, men når det gjelder for eksempel arbeidstøy og profilering knyttet til aktivitet for barn og ungdom vil dette skje over tid, og gjøres på det tidspunktet det uansett ville være naturlig å trykke opp nytt tøy. Dette er både økonomisk og i et bærekraftperspektiv mest fornuftig, sier Myhre.

Det er ANTI Hamar som i samarbeid med Eidsiva har jobbet med merkevarestrategi og identitet.