Avfallspyramiden

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.

  1. Avfallsreduksjon – forebygge avfall ved å kjøpe mindre, kaste mindre og spise opp maten
  2. Ombruk – bruke ting om igjen
  3. Materialgjenvinning – lage nye produkter av brukte ressurser
  4. Energiutnytting – lage strøm og varme. Avfallsforbrenning bidrar også til å destruere miljøgifter
  5. Deponering – legge på avfallsdeponi

Det beste du kan gjøre for miljøet, er å kjøpe færre ting. Skal du kjøpe noe nytt, velg gjerne brukte gjenstander, slik at levetiden forlenges.

Eidsiva Bioenergi behandler avfallet som ikke kan gjenvinnes. Vi omdanner avfallet til energi, og produserer blant annet fjernvarme til lokale bedrifter og husstander i Innlandet.

Les mer om avfallspyramiden på sirkula.no

Avfall

Avfall

Hver innbygger i Hamar kaster i snitt 500 kg avfall per år. På Trehørningen Energisentral utenfor Hamar energigjenvinner vi brennbart restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. 

Avfallsforbrenning er avfallsbehandling og er en samfunnskritisk oppgave, vi sørger for en trygg og miljøvennlig behandling av avfallet. 

Dette anlegget mottar ca 220 tonn med avfall hver dag, dette tilsvarer 10 vogntog (lastebil med tilhenger) hver dag.

Prosessen knyttet til avfallsforbrenning skaper overskuddsvarme, og energien som oppstår under forbrenning gjenvinnes til blant annet grønn fjernvarme. Vi leverer 110 GWh fjernvarme til bygg i Hamar hvert år, dette tilsvarer energibruken til 37.000 elbiler eller 6.000 boliger i året.

Les mer om avfallsforbrenning med energigjenvinning.

Bioenergi

Bioenergi

I tillegg til energigjenvinning av restavfall på Hamar, produserer vi fjernvarme i 9 andre byer i Innlandet / Viken, til sammen ca 500 GWh. Dette tilsvarer energibruken til 185.000 elbiler eller 30.000 boliger i året. 

På disse anleggene forbrenner vi ikke restavfall, men rester fra for eksempel skogbruk eller trevirke som du har levert på gjenvinningsstasjonen. 

Vi tar oss av restene som ikke kan eller bør brukes til noe annet!

Les mer om fjernvarmeproduksjon.

 

 

Fjernvarme

Fjernvarme

Energien fra fjernvarme kan brukes til mye forskjellig. Mest vanlig er å bruke den til oppvarming av bygg og varmt vann i springen. Men visste du at du også kan bruke fjernvarme til:

  • Gulvvarme
  • Kjøling på feks kjøpesentre
  • Snøsmelting på feks fortau
  • Oppvarming av kunstgressbaner om vinteren
  • Oppvarming og tørking av betong på byggeplasser

Slik bidrar vi til bedre utnyttelse av strømnettet, slik at ting som bruke elektrisk energi, feks lading av elbiler, kan bruke dette. 

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

 

Sirkulærøkonomi er å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskapning også på lang sikt.

Visste du at bærekraftsmålet Norge scorer dårligst på er bærekraftsmål nummer 13: Klimaendringer

Kilde: Sustainable development report 2019

 

 

 

Quiz

Quiz

Ta vår quiz og vinn flotte premier!

Trekning lørdag 30. april kl 12:00 og 14:00.

GÅ TIL QUIZ