Ny prismodell

Prisingen av fjernvarme er regulert i energiloven for å sikre at fjernvarmeprisen ikke skal være dyrere enn strøm over tid. Derfor er fjernvarmeprisen knyttet opp mot strømprisen.

1. oktober 2022 innfører vi en ny prismodell med rabattsats på Nord Pool spot-elementet. Endringene medfører at jo mer strømprisen stiger, desto mer vil rabattsatsen øke.

Rabattintervall på Nord Pool spot (NO1) gjennomsnitts månedspris*:

* Rabattintervallet avregnes av Nord Pool spot gjennomsnitts månedspris, uavhengig om din Nord Pool spot-pris er vektet (time-for-time) eller gjennomsnitts månedspris. 

Vårt pristak på Nord Pool spot medfører at du aldri må betale mer enn kr 2,00/kWh ekskl. mva. på dette elementet.

Grunnpris fjernvarme, inkludert offentlige avgifter, kommer i tillegg og utgjør ca. 50 øre/kWh basert på dagens satser. Se alle elementene i fjernvarmeprisen i våre tariffer

Rabattsatsen gjelder ikke de som har fjernvarme som beredskap, spisslast eller midlertidige elkjeler.