Kompensasjonsordning for husholdning

Eidsiva Bioenergi har innført en kompensasjonsordning til våre husholdningskunder, med bakgrunn i regjeringens kompensasjonsordning til privatkunder. Kompensasjonen dekkes av Eidsiva Bioenergi.

Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område (NO1) er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, får du kompensasjon.

Fra 1. september trekker vi fra 90 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks mva. på "Nord Pool spot"-elementet.

Kompensasjonsbeløpet blir spesifisert som fradrag på fakturaen. 

* Vi definerer husholdningskunder som alle privatkunder samt alle sameier og borettslag, organisasjonsnummer som har næringskode 00.100 (husholdninger), 68.201 (borettslag) eller 97.000 (lønnet arbeid i private husholdninger). Har du ikke fått husholdningskompensasjon, men mener du er husholdningskunde kan du ta kontakt på bioenergi@eidsivaenergi.no