Fjernvarmepris

Prisen for fjernvarme i Norge er regulert gjennom energiloven. Enkelt forklart betyr dette at prisen er regulert slik at prisen du betaler per kWh ikke kan overstige strømprisen i det gjeldende nettområde. Er du kunde hos oss i Eidsiva Bioenergi er du derfor sikret gunstig priset energi produsert av lokale energibærere. Dette er ikke bare gunstig for deg, men også lokalsamfunnet der du bor.

Selve prisingen av strøm, og da også av fjernvarme, er litt mer komplisert. Prisen på energi varierer etter hvor stort forbruk en kunde har, hvor i landet bygget er og om fjernvarme dekker hele varmebehovet i bygget. Du kan også lese mer under spørsmål og svar.

I våre tariffer refereres det til spotpris. Du finner spotprisen på Nord Pools nettsider. Du må endre valuta til NOK og velge område Oslo. Prisen oppgis i NOK/MWh (1 MWh = 1000 kWh).

Ny prismodell