Ledige stillinger i Eidsiva Bioenergi

Vil du være med oss inn i det grønne skiftet? 

Eidsiva Bioenergi AS er et av Norges største fjernvarmeselskap med produksjon og leveranse av grønn energi i 10 byer og tettsteder i Innlandet. Eidsiva Bioenergi AS har hatt en sterk vekst siden selskapet ble etablert i 2007. Våre ambisjoner for fremtiden er fortsatt vekst, optimal drift og i enda større grad forvalte eksisterende og ny kundemasse på en god og profesjonell måte.

Vi har nå fire ledige stillinger: 

Driftsoperatør Kongsvinger
Miljø og kvalitetsleder 
Driftsingeniør IKT
Prosjektkoordinator/Byggeleder

Driftsoperatør fjernvarme Kongsvinger

Om stillingen

Driftsoperatørene har ansvar for kontinuerlig drift, overvåking og kontroll av våre kjeler, fjernvarmenett og kundesentraler gjennom hele året, kun avbrutt av revisjonsperioder. Driftsoperatørene vil bli en sentral del av et sterkt og engasjert driftsmiljø hvor fokus er på sikker og lønnsom drift og smart videreutvikling av våre fjernvarmeanlegg. 

Eidsiva Bioenergi har de siste årene gjort store utbygginger og har derfor hatt fokus på oppstart og vekst. Vi ønsker nå å rette fokus mot optimalisering av våre anlegg, fjernvarmenett og kundesentraler og styrke kundeopplevelsen. Derfor ønsker vi nå å styrke vår organisasjon i denne retningen. Oppmøtested og hovedarbeidssted vil være på Kongsvinger, men med driftsansvar også for vårt anlegg på Flisa. Man ønsker dessuten å legge til rette for erfaringer og personell på tvers av våre anlegg. Noe reiseaktivitet i Hedmark og Oppland må påregnes.  

Les mer om stillingen her

Søknadsfrist: 01.05.2019

Søk på stillingen

Miljø- og kvalitetsleder

Om stillingen

Leder for miljø og kvalitet har ansvar for å drifte og videreutvikle et aktivt miljø- og kvalitetssystem for bedriften.

Ansvarsomåder: 

- Sette miljømål for virksomheten i samråd med ledergruppen
- Miljøsikring og rapportering av selskapets miljøregnskap
- Oppfølging av utslippsmålinger og rapporteringer samt avvik og tilhørende tiltaksplan
- Det praktiske arbeidet med kvalitetsstyring i selskapet, sammen med avdelingsledere og driftsledere
- Internkontrollfunksjon, gjennom å gjennomføre og følge opp samsvarsvurderinger og risikoanalyser på våre anlegg og systemer
- Være prosjektleder i arbeidet med nye sertifiseringer og re-sertifiseringer
- Vedlikehold av vårt ECO-online kjemi-kartotek
- Være en tydelig systemeier av vårt kvalitetssystem
- CO2-kvoter og NOx-rapportering
- Selskapets kompetanseressurs på HMS/HSA, sammen med HMS Fagansvarlig 

Les mer om stillingen her

Søknadsfrist: 01.05.2019

Søk på stillingen

Driftsingeniør IKT

Om stillingen

Eidsiva Bioenergi har de siste årene gjort store utbygginger av varmesentraler og har derfor hatt fokus på oppstart og vekst. Vi ønsker nå å rette fokus mot optimalisering av våre anlegg, fjernvarmenett og kundesentraler og styrke kundeopplevelsen. Derfor ønsker vi nå å styrke vår organisasjon i denne retningen.

I Eidsiva Bioenergis oppbyggingsfase har vi etter hvert etablert et ganske omfattende IKT system samt styre- og overvåkningssystemer på våre anlegg, samtidig som kravene til IKT sikkerhet skjerpes. Vi ser nå behovet for å få inn god kompetanse på dette området som kan jobbe operativt med å vedlikeholde og oppgradere eksisterende utstyr, men som også ser fremover på muligheter for å standardisere og forenkle våre systemer, forbedre brukeropplevelsen og tilgjengeliggjøre viktig data for våre driftsoperatører og stab i tråd med vår strategi. Rollen vil bli et viktig bindeledd mellom Eidsiva Bioenergi og vårt IKT avdeling i konsern.  Du vil bli en sentral del av et sterkt og engasjert driftsmiljø hvor fokus er på sikker og lønnsom drift og smart videreutvikling av våre anlegg. Oppgaven krever reiseaktivitet mellom våre byer i Hedmark og Oppland.

Les mer om stillingen her

Søknadsfrist: 01.05.2019

Søk på stillingen

Prosjektkoordinator/Byggeleder

Om stillingen

Vår nye byggeleder vil få en sentral rolle vårt arbeid med videreutvikling og forvaltning av fjernvarmenett og kundeinstallasjoner. Eidsiva Bioenergi skal fremstå som en skikkelig byggherre med sterkt fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og kvalitet kombinert med en offensiv og djerv tilnærming til videre vekst. Du vil få ansvar for oppfølging av arbeid ute i felt parallelt med kontorarbeid.  Du vil bli en del av et meget godt arbeidsmiljø med stort engasjement både faglig og sosialt.  Du må være forberedt på mye reising i Innlandet, men i all hovedsak innenfor normal arbeidsdag.

Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Les mer og søk på stillingen her

Søknadsfrist 01.05.2019

Søk på stillingen