Priser

Hvordan fastsettes prisen på fjernvarme?

Prisen for fjernvarme i Norge er regulert gjennom energiloven. Enkelt forklart betyr dette at prisen er regulert slik at prisen du betaler per kWh ikke kan overstige strømprisen (spotpris, nettleie og offentlige avgifter) i det gjeldende nettområde. Er du kunde hos oss i Eidsiva Bioenergi er du derfor sikret gunstig priset energi produsert av lokale energibærere. Dette er ikke bare gunstig for deg, men også for lokalsamfunnet.

Se også gjeldende priser og tariffer.