Teknisk bistand

Feil ved fjernvarmeanlegg, kundesentral eller varmemåler

Ved mistanke om feil ved fjernvarmeanlegg, kundesentral eller varmemåler, kan du ringe vår døgnåpne vakttelefon

Mistanke om feil på byggets varmeleveranse

Eidsiva Bioenergi har ansvar for varmeleveransen inn til teknisk rom (kundesentral). Dersom det er feil på byggets interne anlegg, må du kontakte en rørlegger.