Ydalir

Ydalir

Eidsiva Bioenergi leverer fjernvarme til Elverums nye klimanøytrale bydel

Ydalir er Elverums nye, klimanøytrale nabolag med ny barnehage og skole midt i bydelen. Eidsiva Bioenergi leverer varme og tappevann til barnehagen og skolen, og vi skal levere til de planlagte 800 boenhetene i lavutslippsbydelen.