Rambekk

Rambekk

Eidsiva Bioenergi og Rambekk renseanlegg har i fellesskap etablert Rambekk varmesentral for utveksling av varme mellom renseanlegget og fjernvarmenettet i Gjøvik.

Rambekk renseanlegg er blant de aller første anleggene i landet hvor kunden både er konsument og produsent av energi. Renseanlegget mottar i dag kloakkslam fra nabokommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Østre og Vestre Toten og Nordre og Søndre Land. Dette slammet blir blant annet brukt til å produsere biogass, men prosessen gir et gass-overskudd som fram til i dag er blitt etterforbrent gjennom en fakkel. Nå blir spillvarmen omgjort til varmtvann som Eidsiva Bioenergi kan levere videre til sine abonnenter.  

Les mer