CC Hamar

CC Hamar

Eidsiva Bioenergi leverer både varme og kjøling til CC Hamar

På sommeren er det mye «overskuddvarme» i fjernvarmenettet i Hamar på grunn av energiutnyttelse av restavfall på Trehørningen energisentral. Overskuddsvarme kan tilføres en kjølemaskin som produserer kjøling til bygget. Dette brukes på CC Hamar og har erstattet bruk av elektrisitet til både kjøling og varme.

Kjølemaskinen på CC Hamar har en effekt på 1500 kW og leverer hvert år kjøleenergi tilsvarende energibehovet til 50-60 eneboliger.