Konvertering fra elektrisitet til fjernvarme

Har din bedrift store næringsbygg med elektrisk oppvarming? Ligger byggene i nærheten av våre eksisterende fjernvarmerør?

Justerer en radioator med fastnøkkel

Vi kan tilby en «konverteringspakke» ditt bygg! 

Eidsiva Bioenergi graver, legger rør og monterer kundesentral kostnadsfritt for kunden, kunden betaler for sekundærinstallasjonen. Vi tilbyr også en svært gunstig fastpris, som gir kunden en forutsigbarhet når det gjelder utregning av investeringen.

Vi har konvertert over 20 bygg fra elektrisitet til fjernvarme – fordelene er mange, både for kunde og samfunnet:

  • Klimavennlig energi med lavt fotavtrykk
  • Støtte til konvertering
  • Gunstige og forutsigbare energipriser
  • Oppgradering av varmeanlegget
  • Muliggjør fleksibel varmekilde
  • Frigjøre elektrisitet i bygget
  • Redusere drifts- og vedlikeholdskostnader

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om konvertering.

Les uttalelser og erfaringer fra våre kunder:

«Vi har hatt flere konverteringer til fjernvarme – med gode resultater. Eidsiva Bioenergi har vært en aktiv pådriver for å prosjektere og legge til rette for en økonomisk rimelig inngang i prosjektet, og vi vet det blir vellykket da leietakerne får en mye mer behagelig varme, mindre støy og behagelig inneklima ved hjelp av fjernvarme.» Jens Petter Markestad, daglig leder i MM Eiendom AS

«For å nå klimamålene, er fjernvarme et viktig valg. Fjernvarme bruker ressurser som ellers ville gått til spille. Det grønne skiftet gir oss utfordringer i tiden fremover, vi har en bilpark som stadig blir mer elektrisk, som skaper utfordringer i kraft- og forsyningsnettet vårt. I Eidsiva Bioenrgis område har Sulland konvertert 13 bygg fra elektrisk til fjernvarme, totalt har vi nå 28 bygg som er med fjernvarme.» Per Håkon Hermanrud, drift og teknisk sjef i Sulland Eiendom AS

«Vi har valgt å konvertere de byggene hvor vi i dag har elektrisk oppvarming, og legge til rette for fjernvarme. Bakgrunnen til det er at vi tidligere har god erfaring med fjernvarme som oppvarmingskilde fra den gang vi konverterte fra oljefyr, og det er det veldig rasjonelt driftsmessig. Ellers er det et viktig bidrag når vi får hyggelige oppstartspriser, som gjør det enklere å regne hjem investeringen. Bærekraftsmessig ser vi også en stor fordel.» Børge Moen, direktør eiendom og forvaltning i Tema Eiendom