Bestilling av byggvarme

Bestilling av byggvarme

Gjeldende leveringsbetingelser og tekniske bestemmelser.

Leveransens omfang 
Eidsiva Bioenergi skal dekke opp til bekreftet oppvarmingsbehov for eiendom skrevet i feltet «Leveringsadresse byggvarme» i søknadsskjema. Leveringsforpliktelsen inkluderer kun energi til oppvarming. 

Pris 
Fjernvarmeprisen er fast i hele byggeperioden og leveres til 95 øre/kWh (eks mva.)

Betalingsvilkår og fakturaadresse 
Avregning og betalingen skjer etterskuddsvis pr. måned etter levert mengde energi. Betalingsfrist er 16 dager. Faktura for energi sendes til «Firmanavn» oppgitt i søknadsskjema.