Vinn HamKam-billetter

Vinn HamKam-billetter

Konkurransen er avsluttet og vinnerne er kontaktet.

Vi gratulerer Simon, Kristin, Dmytro og Finn Ansgar!

 

Les om Eidsiva Bioenergi, delta i quiz og vinn flotte premier:

  • Gavekort på CC Hamar a' 1500,-
  • Gavekort på IlTeatro a' 1500,-
  • Gavekort på Ikea a' 1500,-
  • HamKam-billetter + effekter

Trekning 16. august 2022. Vinnere blir kontaktet.

GÅ TIL QUIZ

Du finner svarene i teksten nedenfor.

Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi

Fjernvarmen vi produserer bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet, og har erstattet store mengder fossil oppvarming.

Fjernvarme er en miljøvennlig løsning for oppvarming av blant annet rom og tappevann. Vannbåren varme gir en lun og god varme, og du risikerer aldri å gå tom for varmtvann. Det er en stabil, enkel og bærekraftig løsning.

 

Slik fungerer det

Slik fungerer det

Varmt vann blir distribuert til bygget ditt gjennom isolerte rør i bakken. Der blir den overført til varmeanlegget ditt gjennom en varmeveksler. Slik brukes fjernvarmen til oppvarming av rom og tappevann i ditt bygg, og du styrer temperaturen enkelt med en termostat.

Det varme vannet kommer fra energi som ellers ville gått til spille. På Hamar bruker vi spillvarme fra avfallshåndtering, og i våre andre byer henter vi energi fra rester etter skogbruk eller returtre som er levert til gjenvinningsstasjonen. 

Les mer om hvordan fjernvarme fungerer.

 

Avfall og forbrenning

Avfall og forbrenning

Hver innbygger i Hamar kaster i snitt 500 kg avfall per år. På Trehørningen Energisentral utenfor Hamar energigjenvinner vi brennbart restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. 

Avfallsforbrenning er avfallsbehandling og er en samfunnskritisk oppgave, vi sørger for en trygg og miljøvennlig behandling av avfallet. 

Dette anlegget mottar ca 220 tonn med avfall hver dag, dette tilsvarer 10 vogntog (lastebil med tilhenger) hver dag.

Prosessen knyttet til avfallsforbrenning skaper overskuddsvarme, og energien som oppstår under forbrenning gjenvinnes til blant annet grønn fjernvarme. Vi produserer 240 GWh energi i Hamar hvert år. Dette tilsvarer energibruken til 74.000 elbiler eller 12.000 boliger i året.

Les mer om avfallsforbrenning med energigjenvinning.

Bioenergi

Bioenergi

I tillegg til energigjenvinning av restavfall på Hamar, produserer vi fjernvarme i 9 andre byer i Innlandet / Viken, til sammen ca 500 GWh. Dette tilsvarer energibruken til 185.000 elbiler eller 30.000 boliger i året. 

På disse anleggene forbrenner vi ikke restavfall, men rester fra for eksempel skogbruk eller trevirke som du har levert på gjenvinningsstasjonen. 

Vi tar oss av restene som ikke kan eller bør brukes til noe annet!

Les mer om fjernvarmeproduksjon.

 

 

Fjernvarmens bruksområder

Fjernvarmens bruksområder

Fjernvarme brukes i hovedsak i større bygninger som borettslag/sameier, næringsbygg, industribygg og tjenesteytende bygg som skoler, sykehus og kontorbygg. 

De vanligste bruksområdene er oppvarming og varmt tappevann, men med fjernvarme kan du også holde fotballbaner og fortau snøfrie om vinteren, og varmen kan brukes til byggvarme og tørking på byggeplasser. 

Les mer om fjernvarmens bruksområder.

Quiz

Quiz

Ta vår quiz og vinn flotte premier:

  • Gavekort på CC Hamar a' 1500,-
  • Gavekort på IlTeatro a' 1500,-
  • Gavekort på Ikea a' 1500,-
  • Gavekort på HamKam-billetter + effekter

Trekning 16. august 2022. Vinnere blir kontaktet.

GÅ TIL QUIZ