Ditt klimagassregnskap

Ditt klimagassregnskap

I dagens samfunn jobber både privatpersoner og virksomheter for en mer bærekraftig fremtid. Mange beregner eget eller bedriftens fotavtrykk når det kommer til klimagassutslipp. Utslippsfaktorene for energi produsert ved hvert av våre anlegg tilgjengelig under våre lokasjoner. På denne måten kan du som kunde beregne hva ditt fotavtrykk er. 

Energi fra Eidsiva Bioenergi hadde i 2021 en CO2-intensitet på 22,7 gCO2 per leverte kWh, eksklusive avfallsforbrenning på Hamar. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2020, 14 gCO2 per leverte kWh. Intensitetstallene er beregnet ut fra Norsk Energi sin rapport "Klimaregnskap for fjernvarme 2020"