Ditt klimagassregnskap

I dagens samfunn jobber både privatpersoner og virksomheter for en mer bærekraftig fremtid. Våre kunder kan beregne sitt fotavtrykk ved å se på våre anleggs utslippsfaktorer. 

Energi fra Eidsiva Bioenergi hadde i 2021 en CO2-intensitet på 22,7 gCO2 per leverte kWh, eksklusive avfallsforbrenning på Hamar.