Ditt klimagassregnskap

Ditt klimagassregnskap

Er du fjernvarmekunde hos oss? Vi har samlet informasjonen du trenger til ditt klimagassregnskap.

Fornybarandel

Fornybarandel

Se hvor stor andel av energien din som er produsert med fornybare energikilder.

Vårt klimagassregnskap

Vårt klimagassregnskap

Transparens er viktig i alt bærekraftarbeid. Her finner du informasjon om Eidsiva Bioenergi sitt klimagassregnskap. 

Eidsivas bærekraftarbeid er basert på FNs definisjon av bærekraft, det vil si en utvikling som ivaretar mennesker og samfunn, klima og miljø og det økonomiske perspektivet på en og samme tid.

Økt fjernvarmeproduksjon sørger for avlasting av strømnettet og bidrar til elektrifisering. Ved våre anlegg utnytter vi lokale, fornybare ressurser som ellers ville gått tapt, og vi begrenser transport. 

I tillegg jobber Eidsiva Bioenergi med bedre energiutnyttelse, og vi jobber målrettet med å redusere avtrykket ved konvertering fra fossil til biobasert olje.