Bærekraft og samfunnsansvar

Vi er stolte av å levere miljøvennlig energi til våre kunder!

Fordeler

Fordeler

Informasjon om fordeler ved fjernvarme for byggherre, kunder og miljøet.

Råstoff

Råstoff

Informasjon om råstoffet vi benytter i vår energiproduksjon.

Klimapåvirkning

Klimapåvirkning

Se din og vår klimapåvirkning her.

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Eidsivas målsetning er hele tiden å leve opp til visjonen «drivkraft for nye muligheter» og skape verdi for våre kunder gjennom å tilby nye, smarte og bærekraftige løsninger. Vi leverer miljøvennlig varme til våre kunder, og utbyggingen av fjernvarme er en miljøvennlig og bærekraftig løsning.

Hvor skal vi gjøre av alt avfallet som ikke lar seg resirkulere?

Se Avfall Norges video om avfallsforbrenning:

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for en bærekraftig utvikling. Eidsiva ønsker å bidra til denne felles dugnaden og har derfor laget en bærekraftplan for hvordan vi kan bidra. I denne planen er det plukket ut bærekraftsmål som er spesielt relevant for vårt konsern. Eidsiva skal jobbe systematisk med å begrense de negative påvirkningene vi har og øke de positive påvirkningene, og på denne måten bidra til å arbeide for en bærekraftig utvikling. Klikk deg videre for å lese mer om Eidsiva sitt arbeid med bærekraft. 

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering

Eidsiva Bioenergi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015.  Dette er en anerkjent standard for miljøstyring som gir oss gode verktøy for å enhetlig følge opp vårt ansvar for miljø og våre samsvarsforpliktelser. 

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av vårt miljøstyringssystem. Dette gjør vi som en del av vårt arbeid med å redusere vår påvirkning på det ytre miljøet. Våre anlegg er spredt over en bred geografi på Innlandet, og vi er opptatt av å finne gode miljøeffektive løsninger for hvert enkelt av våre anlegg, med fokus på reduksjon av utslipp, høy fornybar andel og effektiv energiutnyttelse.  

Eidsiva-konsernet

Hver dag leverer Eidsiva strøm, bredbånd og fjernvarme i Innlandet, Viken og Oslo. Vårt samfunnsansvar er ikke bare viktig, men helt kritisk for befolkningen i våre områder. Under er eksempler på noen av måtene vi viser samfunnsansvar.

Forskning, utdanning og næringsutvikling

Som en del av vårt samfunnsansvar bidrar Eidsiva til utvikling innenfor områder som ikke er direkte knyttet opp til kjernevirksomheten. 

Sponsing

Vi har omtrent 200 sponsoravtaler innen kultur, bredde- og toppidrett. Les mer om kriterier for sponsing her.

Drivkraft for nye muligheter

Samfunnsansvaret handler også om de små og store borgerne. Vårt samfunnsansvar innebærer jubel fra tribuner, gleden over en nyvasket drakt og følelsen av å høre til.